İçeriğe geç

Etiket: Döngüler

C Programlama Döngüler(Devam…)

SONSUZ DÖNGÜ

Sizde fark etmişsinizdir ki; döngülerin çalışmasında gereken en önemli şey döngünün bir aşamasında şart ifadesinin geçersiz olmasıdır. Eğer şart ifadesi geçersiz olmazsa döngü hiçbir zaman sonlanmaz ve tekrar tekrar çalışır. Bu duruma sonsuz döngü (infinite loop) adı verilir. Sonsuz döngü genellikle istenmeyen bir durumdur ve programın  çökmesine (crash) sebep olabilir.

Aşağıdaki durumlarda sonsuz döngü oluşur;

While(0<1)

For( ; ; )

İÇ İÇE DÖNGÜ

Programcılıkta bazı problemler tek döngü ile çözülemeyebilir. Bu durumlarda iç içe döngü kullanılmalıdır.

Yorum Bırak

C Programlama Döngüler (Devam…)

 Do-while Döngüsü

Do-while döngüsü while döngüsü ile benzerlik göstermektedir. Aradaki tek var döngü şartı başta değil de sonda kontrol edilir. Döngü şartı sonda kontrol edildiği için program en az bir kez döngüye girmektedir.

Do-while yapısı:

Do

{

Komut_1;

Komut_2;(

Komut_n;

} while(mantiksalIfade);

Do-while yapısını incelediğinizde sondaki noktalı virgül (;) dikkatinizi çekmiştir. Do-while döngüsünde mutlaka noktalı virgül konulmalıdır. Diğer döngülerde böyle bir şey söz konusu değildir.

Bir komut kümesinin birkez çalıştırıldıktan sonra,tekrar çalıştırılıp çalıştırılmayacağını komut kümesi sonunda test edilmesinin gerektiği durumlarda do-while döngüsü en uygun döngü çeşididir.

For Döngüsü

Yorum Bırak

C Programlamada Döngüler-1

DÖNGÜLER

Program geliştirirken bazı işlemleri tekrarlı kullanmamız gerekebilir, bu tekrarı sağlayan programlama dili elemanı döngülerdir. Eğer ki döngüler olmasaydı program yazmak kabus olabilirdi.

C Programlama dilinde 3 farklı döngü tipi vardır:

1.while

2.do-while

3.for

WHILE DÖNGÜSÜ

while döngüsü; içine yazılan komut veya komut kümelerini belirli bir şart sağlandığı sürece tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan döngü çeşididir. while döngüsünde döngü şartı en başta test edilir ve şart geçerliyse döngüye girilir. Bu yönüyle while döngüsü çeşitli kaynaklarda önce test yapan döngü (pre-test loop) olarak sınıflandırılır.

While döngüsünün yapısı şu şekildedir:

Yorum Bırak