İçeriğe geç

Etiket: diziler

C Programlama Diziler Örnek

Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde tek sayılardan ilk 10 tanesinin toplamını bulmamız isteniyor. Dizimizin elemanları şunlar olacaktır: {1,3,5,7,9,11,13,15,17,19}

Şimdi kodumuzu yazıp tek tek neler yaptığımızı açıklayalım…

1.Önce dizimizi tanımlıyoruz.

Yorum Bırak

C Programlama Karakter Dizilerinde Kullanılan Fonksiyonlar

STRLEN()

Bu fonksiyon karakter dizisinin uzunluğunu bulmak için kullanılır. Bize dizinin kaç karakterden oluştuğunu verir.

Uzunluk bulunurken,dizinin en son karakteri olan NULL  karakteri göz önüne alınmaz.

Fonksiyonun nasıl kullanıldığını kavramak için aşağıda örneği incleyeniz.

 

Örnek:

STRCAT()

İki karakter dizisinin birleştirmek için kullanılır.

Yorum Bırak

C Programlama Karakter Dizileri

C# gibi bazı programlama dillerinde karakter dizilerini tutmak için özel veri türleri (string, vb) bulunur. Ancak C programlama dilinde böyle bir veri türü yoktur. Bunun yerine char yapısında bir boyutlu diziler oluşturulur. Karakter dizilerine özel olarak, karakter dizilerinin sonuna sonlandırıcı karakter kullanılır. Sonlandırıcı karakter: Dizinin bittiği yeri gösterir. ASCII tablosunun…

Yorum Bırak

C Programlama-Diziler(Devam…)

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

Buraya kadar tek boyutlu dizileri anlatmıştım. Şimdi ise çok boyutlu dizilerle devam edeceğiz.

Diziler birden fazla boyuta sahip olabilirler. Çok boyutlu dizileri elemanları dizilerden oluşan diziler olarak düşünebiliriz.

İnt x[5] => Bir dizi bu şekilde ifade edildiği zaman tek boyutlu dizi olarak söylenir. Bu tip dizilere vektör denir.

İnt y[5][10] => Bir dizi bu şekilde ifade edildiği zaman 2 boyutlu dizi olarak adlandırılır. Bu tip dizilere matris denir.

İnt z[3][4][5]…[6] => Çok boyutlu dizi olarak adlandırılır.

Konumuzun bu kısmında iki boyutlu dizileri  ele alacağız.

2 BOYUTLU DİZİLER

İlk olarak 2 boyutlu diziler, nasıl gösterilir ve ilk değer ataması nasıl yapılır ona bir bakalım.

İnt x[3][4]

Yukarıda tanımladığımız dizi 2 boyutlu bir dizidir. Köşeli parantezlerden birincisi bize satır sayısını, ikincisi ise bize sütun sayısını verir.

Yorum Bırak

C Programla-Diziler(Devam…)

 

Dizilere Başlangıç Değeri Verme

  • Diziye aynı anda birden fazla değer atanabilir. Bunun için söz konusu değerler {} işaretleri arasında virgül ile ayrılarak yazılırlar.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim;

Float kütle[5] = {8.47 , 3.68 , 9.107 , 4.73 , 3.91};

int a[4]= {10, 20 , 30, 40};

  • Bir dizinin uzunluğu belirtilmeden de başlangıç değeri atamak mümkündür.

ÖRNEK:

İnt a[] = {100 , 200 , 300 , 400};

float v[] = {9.8 , 11.2 , 13.5};

Derleyici bu şekilde bir atama ile karşılaştığı zaman, küme parantezi içindeki eleman sayısının hesaplar ve dizinin o uzunlukta açıldığını varsayar.

 Yukarıda verdiğimiz örnekte, a dizisinin 4, v dizisinin 3 elemanlı olduğu varsayılır.

  • Dizilere başlangıç değeri atarken, tüm elemanlara değer vermeden atama yapabiliriz.
Yorum Bırak