İçeriğe geç

Etiket: CProgramlama

C Programlama-Diziler

DİZİLER

Derslerimizin bu kısmına kadar verilerimizi çeşitli değişkenlerde depoladık ve bu değişkenlerle işlemler yapıp bir çıktı oluşturduk. Bu bölüme kadar kullanılan değişkenler yeterliydi. Bazı programlama işlemlerinde aynı türden benzer değişkenlere ihtiyaç duyulur.

Örneğin; bir okuldaki öğrencilerin notlarını kullanıcıdan alacağız. Okulda 100 öğrenci olduğunu düşünelim, bu öğrencilerin notlarını kullanıcıdan almak için int türünde 100 tane değişkene ihtiyacımız olacaktır. 100 tane değişken tanımlamak ne kadar zor olurdu değil mi? İşte bu durumda diziler imdadımıza yetişiyor.

Bir dizi belli sayıda ve benzer tipteki değişkenlere tek bir isim ve çeşitli indislerle erişim sağlayan özel bir veri yapısıdır.

Dizileri temelde 2’ye ayırabiliriz. Bunlar;

1.Tek Boyutlu Diziler

2.Çok Boyutlu Diziler

Bu kısımda öncelikle tek boyutlu dizileri anlatacağım.

Yorum Bırak

C Programlama Döngüler (Devam…)

 Do-while Döngüsü

Do-while döngüsü while döngüsü ile benzerlik göstermektedir. Aradaki tek var döngü şartı başta değil de sonda kontrol edilir. Döngü şartı sonda kontrol edildiği için program en az bir kez döngüye girmektedir.

Do-while yapısı:

Do

{

Komut_1;

Komut_2;(

Komut_n;

} while(mantiksalIfade);

Do-while yapısını incelediğinizde sondaki noktalı virgül (;) dikkatinizi çekmiştir. Do-while döngüsünde mutlaka noktalı virgül konulmalıdır. Diğer döngülerde böyle bir şey söz konusu değildir.

Bir komut kümesinin birkez çalıştırıldıktan sonra,tekrar çalıştırılıp çalıştırılmayacağını komut kümesi sonunda test edilmesinin gerektiği durumlarda do-while döngüsü en uygun döngü çeşididir.

For Döngüsü

Yorum Bırak

C Programlamada Döngüler-1

DÖNGÜLER

Program geliştirirken bazı işlemleri tekrarlı kullanmamız gerekebilir, bu tekrarı sağlayan programlama dili elemanı döngülerdir. Eğer ki döngüler olmasaydı program yazmak kabus olabilirdi.

C Programlama dilinde 3 farklı döngü tipi vardır:

1.while

2.do-while

3.for

WHILE DÖNGÜSÜ

while döngüsü; içine yazılan komut veya komut kümelerini belirli bir şart sağlandığı sürece tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan döngü çeşididir. while döngüsünde döngü şartı en başta test edilir ve şart geçerliyse döngüye girilir. Bu yönüyle while döngüsü çeşitli kaynaklarda önce test yapan döngü (pre-test loop) olarak sınıflandırılır.

While döngüsünün yapısı şu şekildedir:

Yorum Bırak