İçeriğe geç

Etiket: çok boyutlu diziler

C Programlama-Diziler(Devam…)

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

Buraya kadar tek boyutlu dizileri anlatmıştım. Şimdi ise çok boyutlu dizilerle devam edeceğiz.

Diziler birden fazla boyuta sahip olabilirler. Çok boyutlu dizileri elemanları dizilerden oluşan diziler olarak düşünebiliriz.

İnt x[5] => Bir dizi bu şekilde ifade edildiği zaman tek boyutlu dizi olarak söylenir. Bu tip dizilere vektör denir.

İnt y[5][10] => Bir dizi bu şekilde ifade edildiği zaman 2 boyutlu dizi olarak adlandırılır. Bu tip dizilere matris denir.

İnt z[3][4][5]…[6] => Çok boyutlu dizi olarak adlandırılır.

Konumuzun bu kısmında iki boyutlu dizileri  ele alacağız.

2 BOYUTLU DİZİLER

İlk olarak 2 boyutlu diziler, nasıl gösterilir ve ilk değer ataması nasıl yapılır ona bir bakalım.

İnt x[3][4]

Yukarıda tanımladığımız dizi 2 boyutlu bir dizidir. Köşeli parantezlerden birincisi bize satır sayısını, ikincisi ise bize sütun sayısını verir.

Yorum Bırak