İçeriğe geç

Etiket: algoritma analizi

Algoritma Analizi

Algoritmanın sahip olması gereken özellikler

  • Giriş/Çıkış bilgisi
  • Sonluluk
  • Kesinlik
  • Etkinlik
  • Başarım ve Performans

Algoritmaların Analizi

Aynı problemi birçok algoritma ile çözebiliriz ancak bizim için önemli olan verimliliktir. Bu nedenden dolayıda algoritmalar arasında bir kıyaslama yaparız. Bu kıyaslama genel olarak “Çalışma Zamanı”ın karşılaştırılmasıdır.

Çalışma Zamanı Analizi(Karmaşıklık Analizi) bir algoritmanın artan veri girişine bağlı olarak işleme zamanındaki değişikliğin tespit etmektirç

Kullanılacak Yöntemler

1.Deneysel Analiz Yöntemi

  • Örnek problemlerde denenmiş bir algoritmada hesaplama deneyimine dayanır.
  • Amaç; pratikte algoritmanın nasıl davrandığını tahmin etmektir.
  • Program yazılır ve problem örneklerinin bazı sınıfları üzerinde performans test edilir.
  • Bilimsel yaklaşımdan çok uygulamaya yöneliktir.
4 Yorum